Lịch thi đấu giải bóng đá quang trung cup lần 5 - 2014

04-05-2018 /

Sau khi họp, bàn bạc và thống nhất, BTC Giải bóng đá Quang Trung Cup lần 5 - 2014 VÒNG BẢNG STT Ngày Giờ Sân số Bảng Trận Kết quả 1 25 - 10 19 -...

Chia bảng giải bóng đá quang trung cup lần 5 - 2014

04-05-2018 /

Trong ngày 18-10-2014, BTC Giải bóng đá Quang Trung Cup lần 5 - 2014

Bài xem nhiều