Ý kiến kết luận của đồng chí tạ xuân chánh - chủ tịch ubnd huyện tại cuộc họp ubnd huyện tháng 9 năm 2014

Đăng bởi Admin vào lúc 04-05-2018

Ngày 29/9/2014, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, đồng chí Tạ Xuân Chánh - Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp UBND huyện tháng 9 năm 2014. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Đỗ Văn Lợt, Đỗ Văn Sỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên UBND huyện. Ngoài ra, UBND huyện có mời Thủ trưởng một số phòng, ban có liên quan.

Đồng chí Tạ Xuân Chánh - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, thực hiện công tác tháng 9 năm 2014, ý kiến tham gia và đề xuất của các thành viên dự họp, đồng chí Tạ Xuân Chánh - Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Nhờ quyết tâm, đoàn kết, phấn đấu, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa X. Vì vậy, qua 9 tháng đầu năm 2014, kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị của các ngành sản xuất chính tăng 14,1% so với cùng kỳ, trong đó: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 10,8%, nông lâm nghiệp tăng 5,1%, thương mại - dịch vụ - du lịch tăng 18,3%. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có những chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tiến bộ. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được chú trọng quan tâm đầu tư và thực hiện, trang website của huyện đã được UBND tỉnh xếp hạng 1 của khối huyện, thị xã, thành phố, công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng hệ thống TCVN ISO 9001: 2008 đạt hiệu quả, được UBND tỉnh xếp hạng 2 chỉ số cải cách hành chính của các huyện, thị xã, thành phố. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Tây Sơn “đã hoàn thành xuất toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2013 của tỉnh Bình Định”.

Tháng 9 năm 2014, các cấp, các ngành đã tập trung tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trong sản xuất nông lâm nghiệp, cùng với Tỉnh khảo sát mặt bằng một số cụm công nghiệp để một số doanh nghiệp đầu tư: Tân Cảng Miền Trung, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Kho vận Nhơn Tân – Bình Nghi,... đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng mở rộng Quốc lộ 19, tuyến đường dây 220kV Gia Lai - Quy Nhơn, nhất là giải quyết khó khăn, vướng mắc trong giải  phóng mặt bằng khu lưu niệm cụ Nguyễn Sinh Sắc, tập trung đấu giá quyền sử dụng đất, đến nay đã đạt trên 45 tỷ đồng (Nghị quyết đề ra 50 tỷ).

2. Về nhiệm vụ tháng 10/2014, yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và hoàn thành một số nhiệm vụ sau:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện phối hợp với các ngành, xã, thị trấn tăng cường công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ mùa, vụ 3 và các loại cây trồng, vật nuôi, có kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía, hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo cho Tỉnh để được công nhận xã Bình Nghi đạt xã xây dựng nông thôn mới trong quý IV/2014. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương chuẩn bị thật tốt phương châm 04 tại chỗ, kiểm tra hồ đập, các vị trí xung yếu thường xảy ra lụt bão, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai đã được Tỉnh, Huyện phê duyệt.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kiểm tra, theo dõi và đôn đốc các xã, thị trấn hoàn thành kế hoạch xây dựng bê tông xi măng các tuyến đường giao thông nông thôn được phê duyệt. Triển khai thực hiện các công trình giao thông bị hư hỏng do lụt bão tháng 11/2013 (nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông đã được phân bổ), giúp đỡ hỗ trợ về mặt thủ tục cho các doanh nghiệp đầu tư như: Tân Cảng Miền Trung, Kho vận Bình Nghi, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói công nghệ lò nung Hoffman trong các cụm công nghiệp; thực hiện lộ trình hỗ trợ tháo dỡ, chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công đạt kế hoạch đề ra.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ để bàn giao Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của huyện về Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh, triển khai phổ biến pháp luật Đất đai năm 2013. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục tục đất đai trong công tác giải phóng mặt bằng Khu lưu niệm Nguyễn Sinh Sắc, nâng cấp mở rộng quốc lộ 19, đập dâng Văn Phong, tuyến đường Hầm Hô – Bảo tàng Quang Trung. Phối hợp với Sở Y tế mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong.

- BQL Dự án Đầu tư & Xây dựng huyện đôn đốc đơn vị thi công hoàn thành công trình Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện trước ngày 31/12/2014, thiết kế dự toán mặt bằng sân Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Đài tưởng niệm, các công trình trọng điểm vượt lũ: đê Gò Mùi, Kênh tưới Đồng Đồn, cầu Kiên Mỹ cũ, tổ chức thi công nạo vét vệ sinh dòng sông Kôn (từ cầu Kiên Mỹ cũ đến cầu Kiên Mỹ mới) hoàn thành trước Tết Ất Mùi - 2015; thi công giai đoạn 2 Khu dân cư ngã 3 Quốc lộ 19 đường Nguyễn Huệ.

- Phòng Tài chính - KH huyện phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện bán đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch được duyệt (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra 50 tỷ đồng); thanh toán khối lượng các công trình, tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện quyết toán các công trình hoàn thành theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Tăng cường thu ngân sách nhất là thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - TDTT huyện chuẩn bị xây dựng nội dung lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện nhà (31/3/1975-31/3/2015), phối hợp với UBND thị trấn Phú Phong và các phòng, ban có liên quan xây dựng đề án đặt tên đường ở khu dân cư Ngã 3 quốc lộ 19 - đường Nguyễn Huệ.

3. Thống nhất cho chi chuyển nguồn ngân sách huyện đã có trong danh mục công trình năm 2013. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu cho UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kiểm tra việc chi cho công tác an toàn giao thông theo Thông tư số 137/2013/TT-BTC ngày 07/1/2013 của Bộ Tài chính trình UBND huyện xem xét quyết định.

Nhất trí hỗ trợ kinh phí diễn tập KVPT xã Tây Xuân 25 triệu đồng/tổng chi của xã Tây Xuân.

4. Thống  nhất cho chủ tưởng đầu tư và thống nhất địa điểm đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất theo công nghệ lò nung Hoffman của công ty TNHH sản xuất Việt Đức tại Cụm công nghiệp Trường Định, xã Bình Hòa; Công ty TNHH Hải Cảnh tại Cụm công nghiệp Hóc Bợm; Công ty TNHH sản xuất tổng hợp Thành Đạt tại Cụm công nghiệp Hóc Bợm; Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trung Tín tại Cụm công nghiệp Hóc Bợm, xã Bình Nghi. Giao phòng Kinh tế  và Hạ tầng huyện, BQL các Cụm công nghiệp huyện, UBND xã Bình Hòa, Bình Nghi theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, quản lý, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nêu trên thi công triển khai dự án.

5. Thống nhất theo đề nghị của Phòng Nội vụ huyện về nhân sự bầu bổ sung Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện; bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TDTT huyện và bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các trường học. Giao Phòng Nội vụ huyện lập thủ tục trình các cấp theo quy định.

6. Đề nghị các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước từ nay đến hết năm 2014, đợt thi đua chào mừng 40 năm ngày giải phóng huyện nhà (31/3/1975-31/3/2015), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Giao Phòng Nội vụ huyện đôn đốc, theo dõi, tổng hợp phong trào thi đua năm 2014 và các đợt thi đua theo kế hoạch đã đề ra, báo cáo cho UBND huyện để chỉ đạo.

Trên đây là kết luận của đồng chí Tạ Xuân Chánh - Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện Website UBND Huyện Tây Sơn


Chia sẻ với bạn bè

Bình luận: