Những bài ca đi cùng con nước

04-05-2018 /

Tây Sơn không chỉ là quê hương của Anh hùng áo vải Quang Trung, là quê hương của những nhà văn nhà thơ như Quách Tấn, Nguyễn Mộng Giác, là Đất Võ học, mà còn là cái nôi của những bài ca làm đắm say lòng người... NGƯỜI  NHẠC ...