Tây sơn: hoàn thành giáo dục chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ giáo viên

Đăng bởi Admin vào lúc 04-05-2018

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định “về bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”, tính đến nay, 100% cơ sở giáo dục đã hoàn thành công tác bồi dưỡng chính trị hè năm 2014 cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (từ mầm non đến trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp) trên địa bàn huyện.

 

Cụ thể, sau lớp triển khai cho 182 cán bộ chủ chốt do Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp cùng Phòng Giáo dục - Đào tạo tổ chức vào hai ngày 11 và 12 tháng 8/2014, từ ngày 13/8 đến ngày 25/8/2014, các trường đã triển khai xong đến cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. Kết quả đã có 1.783/1.870 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 95,3%, trong đó các trường trung học phổ thông và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp đạt gần 98%.

Qua học tập, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); những nội dung cơ bản và mới của Hiến pháp nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ năm học 2014 - 2015 theo kế hoạch của Ngành. Đồng thời, cán bộ giáo viên được lồng ghép thông tin thời sự về tình hình quốc tế và trong nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện và địa phương những tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014.

Nhìn chung, các lớp bồi dưỡng chính trị hè trên địa bàn huyện được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, nội dung học tập đảm bảo yêu cầu. Qua học tập, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giáo viên, chuẩn bị mọi điều kiện để bước vào thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2014 - 2015.

Bảo Toàn
Nguồn: UBND Huyện Tây Sơn


Chia sẻ với bạn bè

Bình luận: