Những năm mão đáng nhớ trong lịch sử

Đăng bởi Admin vào lúc 04-05-2018

Mão là một trong số 12 chi của Địa chi, thông thường được coi là địa chi thứ tư, đứng trước nó là Dần, đứng sau nó là Thìn. Tháng Mão trong nông lịch là tháng hai âm lịch. Về thời gian thì giờ Mão tương ứng với khoảng thời gian từ 05:00 tới 07:00 trong 24 giờ mỗi ngày. Về phương hướng thì Mão chỉ phương chính đông. Theo Ngũ hành thì Mão tương ứng với Mộc, theo thuyết Âm-Dương thì Mão là Âm. Mão mang ý nghĩa là đông đúc tươi tốt, chỉ trạng thái của cây cỏ trong khoảng thời gian này tại các vĩ độ ôn đới thấp và nhiệt đới.

Năm 1651 (năm Tân Mão)
Dưới thời chúa Nguyễn Phúc Tần, chúa Nguyễn cho đổi phủ Qui Nhơn (Bình Định ngày nay) thành phủ Quy Ninh.

Năm 1771 (Năm Tân Mão)
Năm  nổ  ra  cuộc  khởi  nghĩa  của  ba  anh  em Nguyễn  Nhạc,  Nguyễn  Huệ,  Nguyễn  Lữ  ở  ấp  Tây Sơn (thuộc phủ Quy Nhơn).

Năm 1939 (Năm Kỷ Mão)
Là  năm  nước  ta  có  nhiều  hoạt  động  nổi  bật của  cuộc  vận  động  Dân  chủ  1936-  1939,  trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. 

Đặc  biệt  là  phong  trào  nông  dân  Bình  Định chống cường hào xâm chiếm ruộng đất công. Đây là  giai  đoạn  phong  trào  diễn  ra  có  tổ  chức,  phối hợp khá chặt chẽ và quyết liệt, sử dụng các hình thức  đấu  tranh  công  khai  hợp  pháp  như  lấy  báo chí, dư luận làm áp lực…

Tháng 9- 1939 Xứ uỷ lâm thời lập chi bộ Đảng tại đề pô Diêu Trì. Cuối 4- 1939 Tỉnh uỷ lâm thời Bình Định phát động đợt đấu tranh nhân kỷ niệm 1-5. Vào ngày15-7-1939 150 tù nhân nhà lao Quy Nhơn tuyệt thực, đưa yêu sách đấu tranh.

Năm 1951 (Năm Tân Mão)
Từ năm 1950-1951, Bình Định đã huy động các đợt phục vụ chiến trường lên đến 116.000 người, một  sự  huy  động  lớn  nhất  so  với  các  tỉnh  tự  do Liên khu V. 

Là năm bản lề, toàn dân ta dồn sức vừa kháng chiến vừa làm nhiệm vụ kiến quốc , đến năm 1954, bằng  chiến  thắng  Điện  Biên  Phủ  oai  hùng,  kết thúc vẻ vang chủ nghĩa thực dân cũ mang lại độc lập tự chủ cho Tổ quốc.

Năm 1963 (Năm Quý Mão) 
Ngày 19-8-1963, tại Ân Hữu (Hoài Ân), Tiểu đoàn  50,  tiểu  đoàn  bộ  binh  đầu  tiên  của  quân dân Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ được thành lập.


Năm 1975 (Năm Ất Mão)
Với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, ta đã giải phóng  hoàn  toàn  đất  nước  khỏi  những  tay  thực dân đế quốc hùng mạnh nhất là Mỹ và Pháp( ngày 31-3-1975 Bình Định được giải phóng), kết thúc 30 năm chiến tranh khốc liệt, bắt dầu quá trình xây dựng đất nước.

Năm 1987 (Năm Đinh Mão)
Năm đầu tiên Tây Sơn cùng cả nước có bước chuyển  biến  đổi  mới  theo  tinh  thần  Nghị  quyết Đại  hội  VI  Đảng  Cộng  sản  Việt  Nam  (12-  1986), đặc  biệt  là  ba  chương  trình  kinh  tế  lớn:  lương thực,  thực  phẩm,  hàng  tiêu  dùng  và  hàng  xuất khẩu. Nước ta đã hội nhập mạnh mẽ với thế giới, là  thành  viên  của  Asean  và  nhiều  hiệp  hội  trên thế giới. Toàn dân một lòng, một quyết tâm tiến lên vì dân giàu nước mạnh!

Năm 2011 (Tân Mão ) 
Mở  đầu  bằng  Đại  Hội  Đảng  11,  và  tương  lai xán lạn đang chờ đợi ta tiến lên những tầm cao mới!

Nguồn: Người Tây Sơn 2011


Chia sẻ với bạn bè

Bình luận: